خوش آمدید

پولچه مارکت خدمات ده هزار تومانی است. خدماتی خلاقانه و حرفه ای که توسط افرادی علاقمند به کارشان برای شما انجام می شود. کیفیت کارهای انجام شده در پولچه تضمین شده هستند چرا که پس از انجام هر سفارشی به کار انجام شده امتیاز داده می شود و این امتیاز ها مشخص کننده کیفیت کار انجام شده توسط هر شخص هستند. همچنین اگر سفارش انجام شده با کار درخواستی مطابقت نداشت، پس از داوری چنانچه حق با شما بود توسط کارشناسان پولچه هزینه پرداخت شده به شما برگشت داده می شود. ما در پولچه در پی آن هستیم تا شما بعنوان یک صاحب پیشه چه بزرگ و چه کوچک، بعنوان یک هنرمند مستقل و یا بعنوان یک دانشجو، استاد یا محقق بتوانید با کمترین هزینه شبکه کاری خود را تشکیل داده و کار خود راهمانگونه که در ذهنتان دارید با کمترین هزینه عملی نمایید در نتیجه ایران را جای بهتری نماییم برای زندگی. همچنین شما بعنوان یک هنرمند، متخصص و یا هر فردی که مهارتی را دارا هستید می توانید هم قسمتی از این شبکه کاری باشید و هم از هنر، مهارت و تخصص خود کسب درآمد نمایید.